Veel huishoudens hebben op dit moment te maken met een hoge gasprijs en elektriciteitsprijs. Het is de verwachting dat de komende jaren daar een verandering in gaat komen. Om goed te kunnen uitleggen waarom dat verwacht wordt, moeten we eerst kijken waarom de huidige elektriciteitsprijs op dit moment zo hoog is.

Waarom is de huidige elektriciteitsprijs zo hoog?

De afgelopen maanden was de vraag en het aanbod naar gas en olie in onbalans. Dat betekent dat er niet evenveel beschikbaar was dan er nodig was voor ons dagelijks leven en onze industrie. Eind 2021 ontstond een tekort aan olie doordat in veel landen de economie na de pandemie snel weer aantrok. Op die stijgende vraag kon door de olieproducerende landen niet snel gereageerd worden. Omdat de gasprijs aan de olieprijs is gekoppeld, merkten de Nederlandse huishoudens ook direct dat de gasprijzen stegen. Ondanks dat in Nederland er geen structureel tekort was aan gas, steeg dus toch de gasprijs.

Waarom is de huidige elektriciteitsprijs zo hoog? Grafiek met stijgende gasprijzen.

Maar waarom steeg dan de elektriciteitsprijs? Een veel gehoorde opmerking is dat de gas en elektriciteitsprijs ook aan elkaar gekoppeld zijn. Er is geen directe koppeling, maar indirecte doordat elektriciteit voor een belangrijk deel door gas wordt opgewekt. Met de stijgende gasprijs werd daardoor ook de grondstof voor elektriciteit hoger en dat zien we terug op onze energierekening. Half februari kreeg de energieprijs opnieuw een duw omhoog doordat onder invloed van de crisis in Oekraïne er minder gas beschikbaar was. Als gevolg van politieke besluitvorming ontstond er schaarste aan gas.

Meer alternatieve energiebronnen

Nu naar de toekomst. We zijn steeds meer in staat om onze energie op alternatieve manier op te wekken. In Nederland is dat te merken aan een sterke toename in het aandeel duurzame energie. Zon en wind energie is een goed alternatief gebleken om elektriciteit op te wekken. Op enkele momenten waren er zoveel zon- en winduren in Nederland dat er meer aanbod was dan vraag naar elektriciteit. De verwachting is dat de komende jaren er meer alternatieve energiebronnen zullen opkomen en dat het aandeel duurzame energie zal stijgen. Dit wordt versterkt door de wens om uiteindelijk onafhankelijk van gas te kunnen functioneren. En als gas steeds minder vaak nodig is om elektriciteit op te wekken, dan zal je rekening vanzelf lager worden .

En dat is goed nieuws voor iedereen die van het gas af wil omdat het op die manier goedkoper wordt om je woning elektrisch te verwarmen of je maaltijd elektrisch te bereiden. Met de inductie CV ben je alvast op die toekomst voorbereid!

t