De afgelopen maanden daalde de gasprijs hard. En dat is niet verwonderlijk. Inmiddels is de toevoer van importgas op gang gekomen en staat het voorjaar voor de deur.  Daarbij neemt ons gasverbruik nog altijd af en blijft onder het peil van het verwachte verbruik. Toch is een verdere daling van de gasprijs niet snel te verwachten.

Gas nog steeds duur

Vorig jaar werd onder invloed van de internationale spanningen het record van 350 euro per megawattuur betaald. Inmiddels zit de gasprijs al enkele weken beneden de 45 euro. Maar sindsdien is gas amper goedkoper geworden. Sterker nog, ondanks de daling van het gasverbruik was afgelopen week (week 2 maart 2023) een lichte stijging van de gasprijs waarneembaar.

De reden dat de gasprijs niet verder daalt ondanks een dalende vraag heeft alles te maken met  de verwachting dat gas ondanks alle maatregelen schaarser zal worden. Europa heeft besloten helemaal geen Russisch gas meer aan te trekken. Daarnaast zal China meer gas van de internationale markt afnemen. De tweede economie van de wereld draaide vorig jaar op halve kracht vanwege de strenge Covid maatregelen die in China golden.

Gasprijs lange termijn

Ook op langere termijn zal de gasprijs hoger blijven dan vanuit de vraag geredeneerd strikt noodzakelijk is. We zullen immers de klimaatdoelen moeten halen. Dat is niet alleen in Europa afgesproken maar ook door de Nederlandse rechtbank bepaald. Gasverbruik zal daarom ontmoedigd moeten worden ondanks dat er mogelijk gas genoeg is. Het afgelopen jaar heeft bewezen dat een hogere prijs direct tot vermindering van het verbruik leidt. De prijs van gas zal daarom kunstmatig hoog gehouden worden.

Van het gas af gaan gunstig

Gelukkig is een blijvend hogere gasprijs geen onoverkomelijk probleem meer als je je woning warm wilt krijgen. Sinds kort is er namelijk de inductie CV. De Inductie CV Ketel levert dezelfde warmte als een gas CV, maar je gebruikt stroom in plaats van gas. Dat kan je zelf opgewekte stroom zijn uit bijvoorbeeld zonnepanelen of groene stroom van je energieleverancier. In beide gevallen stoot je geen Co2 uit bij de verwarming van je woning.

t