Om maar meteen met de deur in huis te vallen; het is maar hoe je bekijkt. Want ja onze boeren stoten meer stikstof uit dan welke andere sector dan ook. Maar stikstof is niet het enige milieuprobleem waar Nederland mee kampt.

Laten we beginnen met wat stikstof is en waarom het schadelijk is. Als we het hebben over stikstof, dan hebben we het over stikstofoxide. Stikstof komt vrij door verbranding van brandstof in auto’s, schepen én in de bouwmachines. In de landbouw komt de meeste stikstof vrij door het gebruik van (kunst)mest en door de stikstof die dieren uitstoten (ammoniak). Het is schadelijk doordat stikstof opstijgt en verderop, bijvoorbeeld in natuurgebieden, neerdaalt en zo diverse plantensoorten letterlijk verstikt. Hierdoor hebben insecten en dieren die leven van deze planten en insecten het steeds moeilijker waardoor extra schade aan het milieu ontstaat. Nederland is de grootste uitstoter van stikstof in Europa. We hebben dus echt een probleem.

Maar de landbouw is niet de enige bron van stikstof. We hoeven niet uit te leggen dat auto’s door verbranding van fossiele brandstoffen stikstof uitstoten. Maar wist je dat een vergelijkbaar proces plaats vindt bij je gasverbruik? Zodra je op gas kookt of door warm watervraag een geiser of gas-CV ketel aan het werk zet bijvoorbeeld. Ook daar worden fossiele brandstoffen verbrand en komt er stikstof vrij. Niet in dezelfde mate als bij de landbouw, maar met 7 miljoen woningen die in Nederland hoofdzakelijk van gas afhankelijk zijn, telt dat toch aardig op.

In één dag van het gas af! wil het verbruik van fossiele brandstoffen reduceren zonder dat je als voormalig gas-verbruiker inlevert op de warmte en het warm water dat je gewend bent. De inductie CV ofwel CVi doet precies wat je gewend bent van ja gas CV installatie zonder dat je je woning ingrijpend hoeft aan te passen of grote investeringen hoeft te doen.

Als onderdeel van de energietransitie moeten voor 2050 de genoemde 7 miljoen woningen van het gas afgekoppeld worden. Door nu al een CVi aan te schaffen ben je mogelijk strengere maatregelen een stap voor en kan je gaan profiteren van de verwachte dalende stroomprijzen.

t