Een tijd geleden hadden we er geen idee van hoeveel Russisch gas naar Europa werd geïmporteerd. Met de actuele nieuwsfeiten en het nieuws over het afblazen van de Nordstream 2 kennen we nu zelfs de naam van de pijpleiding die vanuit Rusland door de Oostzee naar Duitsland loopt….

Vandaag is er een nieuwtje dat normaal ongezien voorbij zou gaan. Het Russische Gazprom voert namelijk op 11 juli onderhoud uit aan de Nordstream 1. Maar waarom is het nieuws? En waarom is het spannend voor jou als Nederlandse consument? De Nordsteam 1 is de voornaamste toevoer-ader van gas naar Duitsland. Via Duitsland komt ook een deel van het gas naar Nederland. Totdat we ons los hebben gemaakt van het gas zijn we dus ook een beetje verbonden aan deze gasader.

Normaal gesproken duurt het onderhoud niet lang en kunnen de Europese reserves enkele dagen onderhoud makkelijk opvangen.  Maar daar zit nu het probleem. Onder andere Nederland heeft op dit moment de reserves niet om een langdurig stilleggen van de Nordstream 1 op te vangen. Dat geldt nog meer voor Duitsland waar het gasnot alarm inmiddels heeft geklonken. Want stel je voor dat de Russen onverhoopt een mankement ‘vinden’ en de toevoer voor langere tijd stokt? Dan is er een acuut gastekort in Duitsland èn automatisch ook minder gas in Nederland.

Het effect van gastekort hebben we de afgelopen maanden al mogen ervaren. De gasprijs is voor velen verdubbeld in vergelijking met enkele maanden geleden. Indien de schaarste toe zal nemen, dan zal een nieuwe prijsstijging onvermijdelijk zijn. Daarmee wordt het verschil tussen de gasprijs en de elektriciteitsprijs historisch groot. In de zomer blijft de warmtevraag voor het grootste deel beperkt tot een warme douche of bad. Maar over enkele maanden als de herfst zijn intrede doet kan een nieuwe verhoogde gasprijs opnieuw tot onaangename lastenverzwaring zorgen.

Deze plotselinge onzekerheid over ons huishoudbudget is indirect het gevolg van de gespannen situatie die is ontstaan tussen Rusland en de Europese Unie. Omdat een oplossing niet direct in zicht is, kan het lonen nu al uit te zien naar een alternatief voor gas voor de verwarming van je woning deze winter. Het is zeer goed denkbaar dat zelfs de huidige hoge gasprijs nog verder zal stijgen.

t