Het is een onomkeerbare trend: Nederland maakt de stap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Het recente artikel van Nu.nl over de investering van 500 miljoen euro door de Nederlandse Staat in netwerkbedrijf Stedin benadrukt de essentiële rol van de overheid in deze energietransitie.

Waarom is deze investering zo belangrijk?
Stedin, verantwoordelijk voor het stroomnetwerk in gebieden zoals Utrecht, Zeeland en het grootste deel van Zuid-Holland, bedient 2,3 miljoen aansluitingen. Dit zijn niet alleen huishoudens, maar ook zakelijke klanten. Met stroomnetbeheerders zoals Enexis en Alliander speelt Stedin een cruciale rol in de verduurzaming van Nederland.

Minder fossiele brandstoffen, meer groene stroom
Wanneer we het hebben over verduurzaming, is het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen een voorname prioriteit. Dit betekent dat we in de nabije toekomst meer stroom zullen gaan gebruiken, bijvoorbeeld  bij ons dagelijks vervoer, maar ook voor de verwarming van onze woningen. Inmiddels is het merendeel van de aangeboden stroom opgewekt met duurzame energiebronnen.

Terwijl Nederland de overstap maakt naar duurzame energiebronnen, staat de inductie CV klaar om de traditionele gas CV te vervangen. Deze innovatieve oplossing biedt vele voordelen:

  1. Zelfde prestatie als gas CV: Een inductie CV levert dezelfde prestaties en comfort als de bekende gas CV.
  2. Geen buitenunit nodig: Overal te plaatsen, ook in kleinere woningen of appartement.
  3. Direct warm: Je hoeft niet te wachten op warmte; de inductie CV zorgt onmiddellijk voor een aangename temperatuur.
  4. Voldoende warm water: Het systeem zorgt ook voor een constante toevoer van warm water en wordt niet beïnvloed door de buitentemperatuur.
  5. Direct op bestaande radiatoren: Geen verbouwing aan uw woning nodig.

Overheid als facilitator
Nu stroom steeds meer de norm wordt, moeten onze stroomnetwerken daarop voorbereid zijn. Dat vereist investeringen om de stroomcapaciteit uit te breiden. Minister Rob Jetten (Energie en Klimaat) benadrukt het belang van een snelle uitbreiding van het elektriciteitsnet. Dit om te zorgen dat meer huishoudens en bedrijven zelf elektriciteit kunnen produceren. De forse investering van de overheid in Stedin – waardoor de staat voor 11,9% aandeelhouder wordt – laat zien dat het menens is.

Conclusie
De overheid faciliteert een robuust en veerkrachtig stroomnet omdat we de overstap maken van traditionele fossiele brandstoffen naar duurzame stroom. We zullen onder meer voor het verwarmen van woningen meer stroom gaan gebruiken. De inductie CV biedt daar een goede oplossing voor. In één dag van het gas geeft daarover graag vrijblijvend advies.

t