Het zal niemand ontgaan zijn dat de olieprijzen al enige tijd aan het stijgen zijn. Nu al leidt dit tot  benzineprijzen van ruim boven de €2,20 . De benzineprijzen zullen blijven stijgen nu de olieproducerende landen (OPEC) hebben aangegeven minder te gaan produceren. Echter heeft de stijging van de olieprijzen niet alleen gevolgen aan de pomp. Het heeft ook invloed op de gasprijs die we straks gaan betalen. De olie- en gasprijzen zijn namelijk met elkaar verbonden. Ook raken we meer en meer van de import van vloeibaar gas afhankelijk. Nu de olieprijs stijgt, stijgen ook de transportkosten van gas. Met deze ontwikkelingen in het verschiet is het verstandig om al voor de aankomende winter na te denken over alternatieven voor gas.

De koppeling tussen olie- en gasprijzen

De olie- en gasprijzen zijn historisch gezien aan elkaar verbonden. Een stijging van de olieprijs leidt vaak tot een stijging van de gasprijs. Dit komt doordat de productiekosten van gas gekoppeld zijn aan de prijs van olie. Nu de OPEC-landen besluiten om de olieproductie te beperken, heeft dit daarom ook invloed op de gasprijs. Daarnaast worden olie- en gas vaak samen gewonnen, waardoor een daling van de olieproductie ook kan leiden tot een daling van de gasproductie.

Toenemende afhankelijkheid van vloeibaar gas

Naast de directe invloed van de olieprijs op de gasprijs, zijn er nog andere factoren die meespelen. Één daarvan is de toenemende afhankelijkheid van de import van vloeibaar gas. Door de afname van de gasproductie in eigen land, zijn we steeds meer aangewezen op de import van vloeibaar gas via transport over zee. Dit gas wordt via mammoettankers uit bijvoorbeeld Australië aangevoerd. Een hogere olieprijs daarom ook in dat de transportkosten van dit importgas zullen toenemen wat we terug zullen zien in de gasprijs.

Voorbereiden op de winter

Gezien deze ontwikkelingen is het verstandig om nu al na te denken over de gasafhankelijkheid van deze winter. De gasprijzen zullen naar verwachting verder stijgen. Het is daarom belangrijk om voorbereid te zijn op de hogere kosten die dit met zich meebrengt. Een oplossing kan zijn om over te stappen op een inductie CV. Een inductie CV werkt op elektriciteit in plaats van gas. De inductie CV, ofwel CVi stoot daarom geen Co2 uit en is minder gevoelig voor fluctuaties in de gas en olieprijs. Dit effect wordt sterker nu de productie van duurzaam opgewekte stroom steeds verder toeneemt en al in meer dan de helft van onze stroombehoefte kan voorzien.

Conclusie

De stijging van de olieprijzen heeft niet alleen gevolgen voor de benzineprijzen, maar ook voor de gasprijzen. Door de verbinding tussen de olie- en gasprijzen, en de toenemende afhankelijkheid van de import van vloeibaar gas, is het waarschijnlijk dat de gasprijzen deze winter verder zullen stijgen. Het is daarom verstandig om nu al na te denken over de gasafhankelijkheid van deze winter, en te overwegen om over te stappen op een inductie CV. Een inductie CV kan een duurzaam en kostenefficiënt alternatief zijn voor een gasgestookte cv-ketel. Mede door de toename van het aanbod van duurzaam opgewekte energie kan de CVi helpen om de stijgende energiekosten te beperken.

t