Het is in de zomer nog maar lastig voor te stellen. Maar in Europa worden over enkele maanden als de koude periode aanbreekt flinke gastekorten verwacht. De eerste maatregelen zijn inmiddels aan genomen. Duitsland is één van de 10 landen in Europa waar het gasnoodplan actief is. Het leidde begin juni zelfs tot het activeren van de alarmfase van het gasnoodplan.

Minister Robert Habeck kondigde aan dat Duitsland maar liefst 15 miljard Euro uittrekt om haar gasvoorraden aan te vullen. Tevens worden bedrijven uitgenodigd om tegen elkaar op te bieden om zoveel mogelijk gas te besparen met een aantrekkelijke subsidie als beloning. Ook in Nederland zijn vergelijkbare subsidiemaatregelen.

Inmiddels zijn 5 landen in Europa volledig afgesloten van Russisch gas. En 7 andere landen krijgen aanmerkelijk minder gas dan enkele maanden geleden. De schaarste die hierdoor ontstaat zal verder oplopen naarmate de gasvraag in de koude maanden stijgt. Onderdeel van het gasnoodplan is dat de gasvoorraden gemonitord worden. Wordt de voorraad te laag dan wordt de eerste van drie fasen geactiveerd.

Alle EU lidstaten zijn verplicht een plan te hebben voor het geval het tekort aan gas te ver oploopt. De meest milde maatregelen beginnen met waarschuwingscampagnes gericht op het verminderen van gasverbruik door consumenten. Uiteindelijk stelt het gasnoodplan overheden in staat om bedrijven of zelfs hele gebieden van het gas af te sluiten.

t