We wekken meer groene stoom op dan ooit te voren. En gelukkig zal het aandeel groene stroom de komende jaren blijven stijgen door de toegenomen investeringen in wind- en zonne energie. Maar waarom blijft de elektriciteitsprijs dan toch stijgen nu dit schone en vaak goedkopere alternatief van energie opwekken zo’n vlucht neemt?  André Oerlemans heeft het onlangs bijzonder helder omschreven in zijn artikel voor Change ‘Uit het stopcontact komt gewoon elektriciteit. Daar valt geen scheiding te maken tussen groene en grijze stroom. De prijs komt tot stand door de afstemming van de totale vraag en aanbod op de elektriciteitsmarkt via de EPEX-beurs. Elk uur wordt bepaald hoeveel stroom er nodig is en hoeveel kolen-, gas- en kerncentrales en zonne- en windparken kunnen leveren. Daaruit rolt een prijs, waarvoor de aanbieders elektriciteit leveren. Hoewel het aandeel goedkope wind- en zonnestroom in Nederland het afgelopen jaar toenam tot 41 procent, wordt het merendeel van onze elektriciteit nog steeds opgewekt met dure fossiele brandstoffen. De marktprijs wordt bepaald door de prijs voor de laatste stroom die nodig is om aan de vraag te voldoen. Die wordt vaak opgewekt met gascentrales, omdat die relatief duur zijn. Maar daardoor bepaalt de hoge gasprijs dus ook de stroomprijs, ook die van goedkopere bronnen als wind en zon. Gas kost nu ruim tien keer zoveel als een jaar geleden.’

Een lager stroomverbruik lijkt niet realistisch

Lang lag de aandacht op het stimuleren van een lager stroomverbruik. Hoewel dat nog wel belangrijk zal blijven is ook helder dat het stroomverbruik niet zal dalen maar onvermijdelijk zal stijgen als we minder fossiele brandstoffen gaan verbruiken. Immers hoe minder gas we verbruiken hoe meer elektrisch gevoede alternatieven daarvoor in de laats zullen komen. Daarbij komt dat met de groei van het aantal elektrische auto’s en toename van elektrische apparaten in huis de vraag naar elektriciteit al flink aan het stijgen was. Een andere kijk op het tot stand komen van de elektriciteitsprijs lijkt daarom  gewenst en met de huidige crisis snel nodig!

Gaat de EU ingrijpen?

De Europese Unie wil ingrijpen in de vrije energiemarkt om de hoge prijs van (groene) stroom te kunnen stoppen. De zuidelijke landen waar relatief veel schone energie wordt opgewekt pleiten daar al jaren voor. Op dit moment werkt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen aan noodinstrumenten die de prijs van gas en elektriciteit kan loskoppelen. Gezien de urgentie kan het binnen enkele weken al een feit zijn. Het loskoppelen houdt in dat het mechanisme dat een stijging van de gasprijs ook direct een stijging van de stroomprijs tot gevolg heeft doorbroken wordt. Dit terwijl de stroomprijs voor een belangrijk deel nog altijd draait op fossiele brandstof als gas. Het ingrijpen in de marktwerking is daarom nog niet zo eenvoudig. De belangrijkste uitdaging is om het voordeel bij de groene stroom gebruikers terecht te laten komen en de groene stroom ook altijd beschikbaar te hebben voor deze gebruikers. Ook als de wind het even laat afweten of de zon even niet schijnt.

Goed nieuws voor gasloze alternatieven als de Inductie CV

Met een lager tarief voor groene stroom zullen gasloze alternatieven een sterke stimulans krijgen. Wie nu zijn gas CV ketel wil vervangen maar wel een warme woning en voldoende warm water wil ontkomt niet aan een hoger stroom verbruik. De nieuwe Inducite CV is zo’n innovatie die recent op de markt is gekomen. Door middel van inductie wordt hetzelfde comfort en dus warmte geleverd. Door de lagere groene stroom prijs krijgt de gebruiker ook een merkbaar voordeel zodra hij de stap neemt om zijn woning af te koppelen van het gas. Zo heeft de inductie CV een dubbel maatschappelijk voordeel. De Co2 uitstoot wordt verlaagd omdat e geen verbranding plaats vindt en het verbruik is bij overstap op groene stroom volledig duurzaam! Het zal u niet verwonderen dat bij In één dag van het gas! we de ontwikkelingen in Brussel dan ook nauwlettend in de gaten houden!

t