We kondigden het al aan in een eerder blog. De elekticiteitsprijs zal gaan dalen. De reden voor deze voorspelling heeft alles te maken met het verwachte vraag en aanbod op de langere termijn. Maar dat al in juli 2022 de eerste prijsdaling verwacht wordt verrast zelfs ons bij In één dag van het gas.

Laten we eerst even naar de lange termijn voorspelling gaan. Voor 2050 moeten 7 miljoen huishoudens van het gas. Dat betekent dat we in net iets meer dan 25 jaar een andere bron voor onze energievoorziening moeten hebben. Voor een deel komt dat uit duurzame energie. Nu al liggen er zonnepanelen op de daken in een groot deel van Nederland. Vrijwel iedereen met een eigen huis overweegt de aanschaf.

Maar niet alle duurzaam opgewekte stroom wordt gebruikt. Er komt elektriciteit beschikbaar op het moment dat er minder vraag is. Dit zien we nu al op zonnige dagen tussen 11.00 en 15.00 uur ontstaan. Een tweede gevolg is dat er minder vraag naar fossiele brandstof komt wat nodig is om energie te maken. De energie die nog wel met gas wordt gemaakt zal daardoor goedkoper worden.

Dat nu al over enkele weken in juli 2022 een daling van de elektriciteitsprijs wordt verwacht heeft een andere oorzaak. De verwachting is dat gas schaars blijft. De komende jaren zit Russisch gas in de ban en gaat de kraan in Groningen niet meer verder open. Het lukt echter niet om in enkele maanden veel woningen van het gas af te krijgen. Daarom grijpt de overheid naar een bijzondere maatregel. De kolencentrales mogen (tijdelijk) weer meer produceren.

Kolencentrales maken uiteraard ook gebruik van fossiele brandstof, maar er zijn meer landen die kolen leveren dan er landen zijn die gas leveren. Dat maakt dat kolen voordeliger zijn en dat het risico op een stagnerende toelevering beperkt is. Omdat we in Nederland de kolencentrales sterk hebben teruggeschroefd is er ook nog ruimte om ze intensiever te laten draaien.

Omdat het enkele weken duurt om de kolentoevoer op te schroeven zal het ook enkele weken duren voordat extra energie aanbod op de markt komt. Het gevolg is simpel; als er meer elektriciteit wordt aangeboden zal de prijs dalen. Voor de eerste CVi bezitters is dat goed nieuws. In plaats van duur gas te moeten blijven stoken kunnen ze eerder dan verwacht goedkoper elektriciteit afnemen! We verwachten dat kolencentrales tijdelijk meer mogen produceren want ook met kolencentrales worden de klimaatdoelstellingen uiteraard niet gehaald. Ondertussen zal de regering duurzaam opgewekte energie verder blijven uitbouwen en zal het prijsverschil met fossiel gas verder blijven oplopen.

t